coaching

Mis on väärtused ja miks oleks Sul kasulik neid teada?

07.03.2024

Ettevõtte väärtused

Kindlasti tead, et ettevõtetel on väärtused – tugevad ja ilusad sõnad, mille tähendus loodetavasti on ettevõtte töötajatele piisavalt hästi lahti selgitatud.

Väidan, et väärtused, mis ei väljendu käitumises on väärtusetud.

Kas Sinu ettevõttes on väärtused ja kas need on nähtavad ka neile, kes nendest midagi ei tea?

Kui mitte, siis on see koht, kus tasuks hetk võtta ja mõelda, milleks need väärtused on kirja pandud ja kui need siiski ei väljendu käitumises, siis kas neil on mõtet?

Mida saaksid teha, et need oleks ettevõttes kõikide otsuste ja käitumise aluseks?

Juhina on otsustava tähtsusega teada oma töötajaskonna peamisi väärtusi, sest väärtused on mõjuvõimsaks motiveerimisvahendiks. Juht peab oskama mõjutada oma töötajaid püstitatud eesmärke täitma. On tähtis, et inimene ise tahaks neid saavutada.

Töötajana saad mõtiskleda kas need väärtused on Sinu enda väärtustega kooskõlas ja kas lähtud neist oma igapäevatöös?


Isiklikud väärtused

Sõnad ise on „tühjad“, tähenduse annab sõnale igaüks ise. Seega isegi kui Sul on näiliselt samad või sarnased väärtused teise inimese või ettevõttega, siis mida need sõnad Sinu jaoks tähendavad?

Meil võivad olla erinevad väärtused erinevates eluvaldkondades, näiteks: töö, pere, aeg endale ja suhted. Oluline on vaadata neid nii koos kui eraldi, sest elu on tervik ja väärtused võivad omavahel vastuollu sattuda.


Mis need väärtused ikkagi on?

Väärtused on midagi, mille põhjal teeme igapäevaseid otsuseid ja seame eesmärke.

Alateadvuse tasandil võrdleme me alati oma otsuseid sisemise kompassi järgi, milleks on meie väärtused.

See protsess on enamasti alateadlik ja me tegelikult ei mõtle sellele, millest lähtuvalt oma valikuid teeme, aga tegelikult võrdleme oma otsuseid alati oma väärtustega. Kui me teame oma väärtuseid, siis oleme tõenäolisemalt rahul oma valikutega, sest need on tehtud kooskõlas meie sisemise tõega.

Niikaua kui meie elu on meie väärtustega kooskõlas, tunneme ennast hästi, aga kui ühel hetkel on meie igapäevane elu meie väärtustega vastuolus, siis ilmutab ennast rahulolematus, süütunne või segadus.

Me võime olla miljonärid, aga kui meie elamise viis on konfliktis meie väärtustega, siis me pole tegelikult õnnelikud.

Mina toitlustusäris võiksin ju müüa rasvast kiirtoitu ja burgereid, aga see ei ühtiks minu väärtustega ja ma ei suudaks selle juures olla kuidagi rahulolev, sest minu jaoks on oluline tervislikkus ja värskus.

Väärtuste põrkumine võib tekkida ka teiste inimestega suheldes, oleme kõik ju erinevad koos oma erinevate väärtustega. Teiste väärtustest saame aimu selle abil, kuidas inimene käitub ja mida räägib. Me ei saa teist inimest muuta, aga saame olla teadlikud tema väärtustest ja saame temaga suheldes sellega arvestada ja teda mõista.

Kui oled oma elus jõudnud punkti, kus oled teelahkmel ja pole päris kindel, millises suunas liikuda, siis oleks kasulik alustada oma väärtuste kaardistamisest.

Mis on sinu jaoks päriselt oluline?

Coachingu protsessi raames kaardistame vajadusel Sinu väärtused, mis on nagu vundament kogu järgnevale protsessile. Kui vundament on hästi laotud, siis on tippu jõudmine juba oluliselt lihtsam ja tõenäosus, et sinna jõuame päris kindel.


Eesmärgid, mis on seatud kooskõlas Sinu väärtusega on täitmist väärt!